Sportaanbieders aanbod

Menukaart Sportaanbieders

Op basis van het programma Positieve Sportcultuur komt hier een nieuwe aanbod van interventies in de vorm van een Menukaart voor paardensportaanbieders vanuit de KNHS in samenwerking met NOC*NSF en de Academie voor Sportkader. Sportbestuurders

Tekst volgt.


Hippische Ondernemers

Tekst volgt.


Paardensportouders

Tekst volgtDownload: Menukaart Paardensportaanbieders

Wacht op definitieve versie Menukaart Paardensportaanbieders in navolging van het wachten op de definitieve plannen en uitrol van het Nationaal Sportakkoord en de verschillende deelakkoorden.