Herroepingsvoorwaarden en formulier

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

A. Aan ondernemer:

Ruitermerk
Birkstraat 95-01
3768 HD Soest - Nederland
Tel: +31 (0)6 - 295 033 64
E-mail: info@ruitermerk.nl

B. Herroeping: Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:

Naam product(en): ________________________________________________________________________________

Specificatie product (maat, kleur): ______________________________________________________________

De verrichting van de volgende dienst: [soort personalisatie product], herroep.

C. Besteld op*/ontvangen op: datum bestelling en ontvangst producten: .... / ........... / ....

D. Naam consument: ______________________________________________________________________________

E. Adres consument: ______________________________________________________________________________F. Handtekening consument: ______________________________________________________________________

Modelformulier voor herroeping downloaden