Positieve Sportcultuur

Sportbonden &  NOC*NSF werken samen aan het programma ‘Positieve  Sportcultuur". Hoe? Door bestuurders, ondernemers, instructeurs, officials, sporters en hun ouders te leren hoe je Sportplezier stimuleert. En in te grijpen als het mis gaat. 


Sportaanbieders & Bestuurders

Uit deelakkoord van Nationaal Sportakkoord, Minister Bruno Bruins: "€ 6 miljoen investeer ik in de ambities onder vitale sport- en beweegaanbieders. Het opleiden van kader, het verbeteren van de verenigingsondersteuning en een plan ten behoeve van de sportarbeidsmarkt zijn activiteiten waarin ik investeer.

&

"€ 3 miljoen zet ik specifiek in op de ambitie positieve sportcultuur. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om opleidingen voor vertrouwenscontactpersonen, het uitbreiden van de HALT-trajecten, het aanpassen van spelregels en reglementen door bonden en de uitvoering van de aanbevelingen van Commissie de Vries."

 

Als sportaanbieder en bestuurder heb je een sleutelrol in het creëren van een Positieve Sportcultuur. Je stuurt je vereniging of bedrijf aan en zorgt dat iedereen met plezier sport. Dat doe je niet alleen, maar samen met medewerkers, instructeurs, officials, sporters, ouders en vrijwilligers. Als sportaanbieder en bestuurder bepaal je waar jullie voor staan en voer je het beleid uit. Ook ben je degene die ingrijpt als sporters, ouders, instructeurs of vrijwilligers over de schreef gaan en wanneer er een incident plaatsvindt. Het is dan niet altijd makkelijk om sportaanbieder en bestuurder te zijn. Om je te helpen een veilige sportsfeer te creëren en te behouden zijn er interventies vanuit NOC*NSF in samenwerking met de Sportbond die je handvatten geven. Ga hiervoor naar: 

https://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen


"Deze inzet van de minister biedt sportaanbieders een mooie kans om in samenwerking met gemeente

en andere sportaanbieders, iedereen nog meer sportplezier te geven.”